Asil Üzümler

A s i l Ü z ü m l e r

Facebook
Twitter
LinkedIn

Güney ve kuzey yarım kürelerindeki ılıman kuşağın neredeyse tamamında bağcılık yapılır. Bağlarda yetiştirilen şaraplık üzüm çeşitlerinin sayısının on binden fazla olduğunu bu konu hakkında yayınlanmış bilimsel kaynaklardan öğreniyoruz. Elbette her üzüm ve şarap çeşidinin kendine özgü bir kimliği, lezzeti ve fiziksel özelliği var. Ama şarapları değerlendirdiğimiz karakteristik özellikleri ışığında ve binlerce üzümü tanımak için yola çıkmadan önce, daha küçük bir üzüm liginin üyelerine yakından bakmak hayatımızı kolaylaştırabilir.

Şarap eksperlerinin yıllara yayılan deneyimleri, 9 kırmızı ve 9 beyaz şaraplık üzümden elde edilen şaraplarla bu geniş yelpazedeki ürünlerin ortak karakteristik özelliklerini daha kısa yoldan keşfedebileceğimizi söylüyor bize. Asil üzümlerin tamamını bir yazıya sığdırmanın zor olduğunu düşünerek iki bölüme ayırdık. İlk bölümde 9 çeşit kırmızı şaraplık asil üzüm var.

 

  • Pinot Noir

Bu en hafif kırmızı şarapla, asitli ve aromatik kırmızı şarabın nasıl olduğunu anlarız

  • Grenache

Adeta şekerlemeyi çağrıştıran bu şarap hafif ve meyveli özellikleri tanımamızı sağlar.

  • Merlot

Yapımına göre orta veya tam gövdeli olabilen, meyveli özelliği öne çıkaran yumuşak tanenli şarap örneğidir.

  • Sangiovese

Pinot Noir gibi aromatik ama daha belirgin tanenli ve kiraz meyvesinin hissedildiği şaraptır.

  • Nebbiolo

Tanen ve asidi yüksek olmasına karşın açık renkli bir şarap örneğidir.

  • Tempranillo

Toprak ve tütün izlerinin hissedildiği yüksek tanenli, koyu renkli bir kırmızı şaraptır.

 

  • Cabernet Sauvignon

Tam gövdeli, uzun bitişli, koyu renkli, güçlü şarapların tipik örneğidir.

  • Syrah

Siyah meyvelerin hissedildiği, yumuşak tanenli, orta bitişli bir kırmızı şaraptır.

  • Malbec

Grenache gibi şekerleme çağrışımı uyandıran ama yaban mersini ve böğürtlen izlerinin hissedildiği bir örnektir.

Katerina Monroe
Katerina Monroe

@katerinam •  More Posts by Katerina

Congratulations on the award, it's well deserved! You guys definitely know what you're doing. Looking forward to my next visit to the winery!