BAĞLAR, TARIMSAL ÜRETİMİN KANARYASI MI?

B A Ğ L A R , T A R I M S A L Ü R E T İ M İ N K A N A R Y A S I M I ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliğinin geniş anlamda ekosistem, dar anlamda tarımsal üretim üzerindeki etkileri konusunda kaleme alınan yazılar artık karşımıza çok sık çıkıyor. Son günlerde kaleme alınan iki yazıdan birinin başlığı çok ilginçti. Madenlerde gaz kaçağının habercisi olarak kullanılan kafesteki kanarya misali bağların da tarımsal çöküşün habercisi olup olmadığını sorgulayan yazının başlığını ödünç aldık.

Bu konudaki bir başka yazının kendisinden çok yayınlandığı mecra ilginçti. Nitelikli teknoloji dergisi WIRED, online versiyonunda iklim değişikliğinin şaraplarda yaratacağı tat değişikliğini konu aldığı yazısında bambaşka bir sektörden bağcılık ve şarapçılık konusundaki kaygılara dikkat çekiyordu.

İnsan türü olarak gösterdiğimiz bütün gayretlerimize rağmen ölümlüyüz ve ortalama yaşam süremiz 70-80 yıl aralığına kadar uzatılabildi. Çok kısa vadede bu sürenin radikal bir değişime uğramayacağını otoriteler söylüyorlar. Orta vadede daha uzun sürelerin gündeme geleceği konusunda da ihtimalleri açık tutuyorlar. Dolayısıyla türümüzün tekil örnekleri olan bizler, bizim istediğimiz hızda değişim görmezsek, değişimi inkâr etmekte sakınca görmüyoruz. Küresel ısınma bu konudaki güzel bir örnek. Dilerseniz buna bir örnek verelim.

A.B.D., geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Bu coğrafyada bağcılığıyla öne çıkan, ülkenin genellikle güney kısmında yer alan ılıman bölgeler var. 1950’li yıllarda bağcılıkla anılan bölgelerin arasında ülkenin kuzeyinde yer alan Michigan eyaleti yok. O dönemde bu bölgede profesyonel bağcılık yapan yer de yok. 2020’li yıllara geldiğimizde Michigan eyaletinde adından söz ettiren Riesling şaraplarının üretildiğini ve raflarda aranan ürün haline geldiğini görüyoruz. Yani küresel ısınma geride bıraktığımız 70 yıl içinde, daha önce bağcılık yapılmayan bir eyaleti nitelikli şarap üreten bir eyalet haline getirmiş. Bizim ortalama yaşam süresi olarak aldığımız 70-80 yıl aralığını hatırlarsak bir jenerasyon, aktif çalışma hayatı olarak baktığımızda da yaklaşık iki jenerasyon süren bir döngüden bahsediyoruz.

Bu yıl İngiltere’nin kendisinin ürettiği şaraplarda ulaşılan miktar, basında haber başlığı olarak yer buldu. Son yıllardaki konuşmalarda şampanyaya tescilli adını veren Champagne bölgesinin yaşadığı iklim değişiminin ürünlerde meydana getirdiği olumsuz etkilerden konuşulduğunu duyduk. Toprak yapıları birbirine çok yakın olduğu için Manş Denizi’nin karşı sahilindeki İngiliz topraklarının şampanya üretimi için giderek şansının yükseldiğini dile getiren açıklamalar yapıldı. Yaşadığımız topraklarda Türk üreticiler hasat zamanının 2 ilâ 4 hafta geriye geldiği yıllarla tanışmaya başladılar.

Hâsılı küresel ısınma veya adını ne koyarsak koyalım iklimde yaşadığımız değişme, başta bağcılık olmak üzere tarımsal üretimimizde radikal değişiklikler yaratabilecek kritik eşiğe neredeyse geldi. Her zaman olduğu gibi insanın adaptasyon kabiliyeti ve bu kabiliyetin bilimsel araçlar yardımıyla sistematik bir biçimde yaşama entegre edilmesi mümkün. Ama bu çalışmanın uygulamaya geçirilmesi için zaman penceresi daralıyor. Üstelik bu değişimin kaçınılmaz etkileri gereği Premium olarak kabul edilen kimi bölgeler bu özelliklerini koruyamayacaklar. Bu bölgelerin seçkin ürünleri artık kendilerinden beklenen performansa sahip ürünler veremeyecekler. Bu yanıyla WIRED dergisindeki yazarın mahzenlerin dolu tutulması önerisi, ironik bir doğruluk payı içeriyor.

Ama yine de enseyi karartmamak lâzım. İklim değişimi farklı coğrafyalarda yeni Premium bölgelerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Hollanda’nın ve İsveç’in bağcılıkta gösterdiği büyük gelişme bunun canlı örnekleri. İyimser olmak için her zaman gerekçemiz var ama ağır kayıplara uğramamızın sebebinin de aç gözlülüğümüz olduğunu unutmamak gerek.

Yazıda atıfta bulunduğumuz iki yazının linkleri aşağıda:

https://murderiseverywhere.blogspot.com/2023/08/canary-in-coal-mine.html

https://www.wired.com/story/enjoy-your-favorite-wine-before-climate-change-destroys-it/?bxid=5caac4103f92a405d5b0f0e0&cndid=39148390&esrc=Wired_etl_load&source=Email_0_EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-dev&utm_content=WIR_Daily_PAID_032724&utm_mailing=WIR_Daily_PAID_032724&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=WIR_DAILY_PAID

Katerina Monroe
Katerina Monroe

@katerinam •  More Posts by Katerina

Congratulations on the award, it's well deserved! You guys definitely know what you're doing. Looking forward to my next visit to the winery!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir