Knidos Karası

K n i d o s K a r a s ı

Facebook
Twitter
LinkedIn
Knidos Karası’nın Yeniden Şişeye Dönüşü

 

İstanbul Kadıköy’deki şarap evimiz WAYANA’nın aylık menü güncellemeleri sırasında gözümüzün aradığı ilk yenilikler, üzüm adlarında olur. Hem İstanbul Kadıköy’deki şarap evimizin zengin Türk şarapları menüsünün gücünü koruması hem de düzenli olarak yaptığımız şarap tadımlarının içeriği açısından yeni üzüm ve şarapları yakından izleriz.

 

Ülkemizin geç başlayan şarap yolculuğunun bize sağladığı ilginç bir avantaj var. Eğer şarap açısından kalkınmış topraklarda yaşasak yeni bir şaraplık üzümle karşılaşmamız ancak laboratuvar çalışmalarıyla mümkün olur. Ama Türkiye hâlâ bize gizli cevherlerini keşfetme fırsatı sunan bir yer. Bu alandaki geri kalmışlığımızın buruk bir motivasyonu belki de bu keşifler.

Knidos’un Knidos Karası üzümü de bizi heyecanlandıran böylesi bir farkındalık aslında. Knidos Karası adını görünce bir hata yapmamak adına nazikçe bu üzümle ilgili bilgi rica etmiştim, hemen derledikleri kısa bir bilgi notunu benimle paylaşmak nezaketini gösterdiler. Bu yazıyı, kendilerinden aldığım bilgileri esas alarak kaleme alıyorum.

 

Knidos’un geçmişi Helenistik döneme, yani günümüzden yaklaşık 2.200 yıl öncesine uzanıyor. Bu dönemde Knidos’un bağlarının ve şaraplarının yaygın bir şöhreti olduğunu arkeolojik buluntular ve dönemin tarih kayıtları bize gösteriyor. Kayıtların bize söylemediği ise bu bağlarda yetişen ve şarap yapılan üzümlerin hangileri olduğudur.

Bugün şaraplarıyla menümüzü ve kadehlerimizi süsleyen Knidos Şarapçılık, Knidos Karası asmalarıyla ilk kez 2006 yılında yöredeki Kızlan Köyü havalisinde karşılaşmış. Daha sonra civardaki Bağlıbelen ve Bağlarözü mevkilerinde daha iyi sonuçlar veren asmalara ulaşılmış. Yaklaşık 8 yıl süren bir rehabilitasyon süreci ve kaderin cilveleri sonunda sağlıklı salkımlar elde edilmiş. Bu başlangıç yıllarında denenen şaraplar vasat seviyeden 2016 yılında ümit vadeden seviyeye yükselmiş.

 

Knidos Karası, ülkemizin en sıcak yörelerinden Datça’nın kavurucu sıcaklarına rağmen geç olgunlaşıyor. Eylül sonunda başlayan hasat Kasım ayına kadar uzanabiliyor. Ayrıca aynı asmanın üzerindeki salkımların olgunlaşma süreci de iki-üç haftalık farklar gösterebiliyor. Sıcak iklime karşın asit seviyesi ideale yakın.

Knidos Karasının özgün kimliğinin açıklığa kavuşturulması için genetik analizleri de yapılmış ve kayıt altına alınmış. Şarap üretiminin ne kadar geniş zamanlara gereksinim duyduğunu Knidos Karasının hikayesi bize anlatıyor. Peki, burada bitiyor mu? Elbette hayır. Çünkü her yıl daha iyisine ulaşmak için çıta yükseliyor.

 

Knidos Karasını masalarımıza getiren Knidos Şaraplarına teşekkürü bir borç biliyoruz. WAYANA Şarap Menüsünde daha iyi şaraplar ve daha yeni üzümlerle bizi buluşturmaları en büyük beklentimiz.

Katerina Monroe
Katerina Monroe

@katerinam •  More Posts by Katerina

Congratulations on the award, it's well deserved! You guys definitely know what you're doing. Looking forward to my next visit to the winery!