Papaskarası

P a p a s k a r a s ı

Facebook
Twitter
LinkedIn

Trakya topraklarının gözbebeği üzümlerinin başında Papaskarası (Papazkarası olarak da kullanılır) gelir demek yanlış olmaz. Bölgenin bu eski, endemik üzümü yüzyıllardır Trakyalıların sofrasından eksik olmayan şarapları vermiş, adını da manastırların çevresinde bu üzümün yaşamasını sağlayan Hristiyan din adamlarından almış. (Bir başka rivayet Bizans döneminde İstanbul’daki patrikhanenin bu üzümden yapılan şaraba tutkusuyla bu adın orta çıktığı şeklindedir.)

Papaskarası üzümü orta büyüklükte, mavi-siyah renkli tane yapısındadır. Orta ya da büyük olan salkımları sımsıkı tanelerden oluşur. İki Balkan üzümünün doğal yollardan döllenmesiyle ortaya çıktığı tahmin edilen Papaskarası Trakya yarımadasının özellikle kuzey bölümünde yaygın olarak yetiştirilir. Marcel Biron’un 1950 yılında kaleme aldığı ‘Vignes et vins de Turquie’ adlı eserinde “Savaşlar sonrası Papazkarası dikim alanları azalmıştır. Üzümün şarabı alev kırmızısı rengindedir. Rayihası ise baharatlar yönünden çok zengindir. Tanen yapısı oldukça yumuşaktır. Burgonya (Pinot Noir) şaraplarını andırmaktadır” açıklamasıyla yer alır.

Osmanlı döneminde şarap üretimine sınırlı izin verilmesi ve dönem kayıtlarının hala tam olarak incelenmemiş olması nedeniyle Papaskarası şarabının imalat geçmişini bilmiyoruz. Buna karşılık divan edebiyatı şairlerinin dizelerindeki örnekler, Papaskarası şarabının geçmişi hakkında bize bir fikir veriyor.

“Şu papaz karasın icad kılan

Hangi ruhbansa yüzü ağ olsun” İzzet Molla

“Desti ile gâvur gibi döküyor

Aksakal üstüne papazkarasın” Sururi

Kadıköy’deki şarap evimiz WAYANA Wine Bar şarap menüsünde Trakyalı birçok şaraphanenin ürettiği Papaskarası şaraplarına yer veriyor. Esasen kırmızı şarap üretmek üzere yetiştirilen Papaskarası üzümlerinden yapılan hem roze hem de Blanc de Noir tekniğiyle işlenen beyaz şaraplar var. WAYANA Şarap Menüsündeki papazkarası üzümüyle yapılmış Chamlija, Edrine, Gürbüz ve Aker Şaraphanelerinin imzalarını taşıyan örnekler, tatmanız ve tanımanız için hazır.

Katerina Monroe
Katerina Monroe

@katerinam •  More Posts by Katerina

Congratulations on the award, it's well deserved! You guys definitely know what you're doing. Looking forward to my next visit to the winery!