Wayana Şarap Menüsü Ömer Hayyam’la Açılıyor!

W a y a n a Ş a r a p M e n ü s ü Ö m e r H a y y a m l a A ç ı l ı y o r !

Facebook
Twitter
LinkedIn

WAYANA olarak yola çıktığımızdan beri her ay düzenli olarak yeni şaraplarla menümüzü büyütüyoruz. Büyüme ihtiyacımızın temelinde Türk üreticilerinin hepsini kucaklama, menümüzde şaraplarına yer verme hedefimiz var. Bunun için bize her gelişinizde şarap menümüz sizi bir dizi yeni ürünle karşılıyor.

 

Kasım başındaki menümüzde elbette yeni şaraplara yer verdik. Daha önce servis etmediğimiz ama tanıdığımız iki dost üreticiyi (Eceabatlı Etruscan ve Kayserili Vinolus) sizlerle buluşturduk. (WAYANA Şarap Menüsü konusunu ayrı bir yazıda ayrıntılı inceleyebilirsiniz.)

 

Ama Kasım ayı menümüzde bir değişiklik daha yaptığımız için çok mutluyuz: açılış sayfamızda sizleri Ömer Hayyam’ın bir rubaisi karşılıyor:

 

Gerçeği bilemeyiz madem, ne yapsak boş;

Ömür boyu kuşku içinde kalmak mı hoş?

Aklın varsa kadehi bırakma elden

Bu karanlıkta ha ayık olmuşsun, ha sarhoş.

 

Bizler, neredeyse bin yıl önce (1048 yılında) Nişabur’da dünyaya gelen bu sıra dışı bilim adamını rubaileriyle tanısak da, Hayyam, bir güneş yılının neredeyse kusursuz uzunluğunu hesaplayan gökbilimci, kübik denklemler ve paralel aksiyom konusunda çığır açan çalışmalara sahip bir matematikçiydi. Ömer Hayyam’ın hayatında gerçek ve rivayetin birbirine karıştığı bir başka bölüm de Selçuklu Veziri Nizam-ül Mülk ve Haşhaşî tarikatının kurucusu Hasan bin Sabbah’la olan ilişkileridir.

 

XIX. yüzyıl ortalarına kadar adeta unutulan Hayyam, İngiliz şair FitzGerald’ın şiirlerini İngilizce olarak yayınlamasıyla derin uykudan uyanır, popülerliği artar, adına Hayyam Kulüpleri kurulur, rubaileriyle milyonlarca insanın gönlüne taht kurar.

 

Hayyam’ı Sabahattin Eyüboğlu’nun Türkçeleştirdiği bir başka rubaisiyle daha hatırlayalım.

 

Kim demiş haram nedir bilmez Hayyam?

Ben haramı helâli karıştırmam;

Seninle içilen şarap helâldir,

Sensiz içtiğimiz su bile haram.

 

Kadehlerimizi Hayyam için kaldırıyoruz.

Katerina Monroe
Katerina Monroe

@katerinam •  More Posts by Katerina

Congratulations on the award, it's well deserved! You guys definitely know what you're doing. Looking forward to my next visit to the winery!