WAYANA Şarap Tadımlarının Anatomisi

W A Y A N A Ş a r a p T a d ı m l a r ı n ı n A n a t o m i s i

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kadıköy’deki şarap evimiz WAYANA’nın şarap severler için düzenlediği bir dizi etkinliği var. Amatör şarap severler için düzenlediğimiz bu etkinlikleri ŞARAP 101 gibi de düşünmek mümkün.

 

Şarap tadımı, şarap severlerin çok ilgi gösterdiği entelektüel etkinlikler arasında yer alıyor. Şarap severin önünde biriktirdiği devasa bilgi yükü, yolunu bulmaya çalışanın yol gösterecek bir rehbere olan ihtiyacını belirgin hale getiriyor. Şarapta yıllarını geçiren yetkin isimlerin söylemlerine baktığınızda onların da öğrenme süreçlerinin azalmaksızın sürdüğünü anlamak zor değil.

 

Dünyada şaraplık üzüm çeşidi sayısının 10.000’den çok olduğunu kayıtlar bize söylüyor. Şarap üzümleri konusunda kaleme alınan en güçlü eser kabul edilen “Wine Grapes” ansiklopedisinde 1.368 üzüm cinsi, en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Bu kitapla ilgili ayrıntılara https://www.wayanatapas.com/urun/wine-grapes/ linkinden meraklı şarap sever dostlarımız ulaşabilirler.

 

Bu denli geniş bir yelpazeye yayılan şarapların içinde kaybolmamak ve şarabı daha yakından tanımanın yollarından birisi şarap tadımlarına katılmak. Profesyonel şarap dünyasında yer almak hedefler arasında varsa, sertifika programlarına katılmayı da düşünmekte fayda var.

 

WAYANA’nın şarap severler için düzenlediği bir dizi etkinliği var. Amatör şarap severler için düzenlediğimiz bu etkinlikleri ŞARAP 101 gibi de düşünmek mümkün. Bir tadım seansını yaklaşık iki ders saati gibi planlıyoruz. İlk dersin başlangıç kısmını aşağıdaki başlıklara değinen bir anlatıma ayırıyoruz:

  • Tadımda görev alan duyu organlarımız
  • Şarap terminolojisi
  • Şarap stilleri
  • Şarabı şarap yapan karakteristikler
  • Şarap tadımındaki kriterler
  • O günün tadımının temel özellikleri

 

Tadımları 8 şaraplık setler olarak planlıyoruz. Tadılan her şarabı üzüm cinsi/cinsleri, üreticisi ve teruvar özellikleriyle ele alıyoruz. Konuklarımızın, her tadım için hazırladığımız basılı Tadım Ajandasını, bizim rehberliğimizde işlemesini sağlıyoruz.

 

Genellikle dördüncü şarabın tadımını yaptıktan sonra kısa bir ara veriyoruz. Son dört şarabın tadımını tamamladıktan sonra da herkesin kendi damağına uygun şarapları paylaşmasını istiyoruz.

 

Tadımın katılımcılara bazı temel noktalarda katkı sağladığını gözlüyoruz:

  • Şarabın göz kontrolünün anlamlı olduğunu fark ediyorlar.
  • Koklamanın şarapla ilgili ön fikir verdiğini ama yudumladıklarında farklılıklarla karşılaşabileceklerini deneyimliyorlar.
  • Şarabın kimi karakteristik özelliklerinin ağzın bölgeleriyle ilişkisini keşfediyorlar.
  • Şarap seçme konusunda özgüvenleri yükseliyor.

 

Yıl boyu devam eden şarap tadım serilerinin içeriklerini bir başka yazıda ele alalım.

Katerina Monroe
Katerina Monroe

@katerinam •  More Posts by Katerina

Congratulations on the award, it's well deserved! You guys definitely know what you're doing. Looking forward to my next visit to the winery!