Wayana’da Beşinci Tadım Etkinliği: Denizli Bağ Rotası

W a y a n a d a B e ş i n c i T a d ı m E t k i n l i ğ i : D e n i z l i B a ğ R o t a s ı

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bağ Rotaları Şarap Tadımı Serimizin Denizli Etabını Yaptık.

 

Bozcaada’yla başladığımız Türkiye Bağ Rotaları Şarap Tadımı serimizin beşincisi olan Denizli bölgesini 11 Aralık Pazar günü yaptık. Bu tadım serisine başlarken ülkemizin şarap üretiminde öne çıkan yörelerini önce altı başlıkta toplamıştık. Daha sonra Ege Bölgesi’ni iki yerine dört alt başlığa böldük ve başlık sayısını sekize çıkardık.

 

Denizli deyince aklımıza ilk gelen elbette bir doğa harikası olan Pamukkale ve hemen komşusu olan antik Hierapolis kenti. Ama Denizli’nin belki bunlar kadar popüler olmayan bir özelliği daha var: Üzüm Bağları.

 

Türkiye, bağ zengini bir ülke. Zenginlikler kimi zaman istatistik kayıtlardaki sayıların arasında kaybolur gider. Bizim üzüm üretimimiz de aslında öyle bir konumda. Dünyanın en büyük üzüm üreticileri sıralamasında ülkemiz dördüncülükle altıncılık arasında gezinir durur. Bu zenginliğin sefasını sürmenin henüz çok uzağında olsak da doğanın bize bahşettiği bir hazinenin üzerinde yaşadığımızı hatırdan çıkarmamak gerekir.

 

İşte Denizli, dünyanın en büyük üzüm üreticilerinden Türkiye’nin toplam üzüm üretiminin yaklaşık üçte birini tek başına karşılayan bir bağ okyanusudur. Elbette bu üzümlerin tümü şaraplık değildir, dolayısıyla getirileri daha düşüktür. Ama topraklarımız, eğer farkına varmayı başarabilirsek, bize refah yolunu zaten göstermektedir. Yeter ki biz bunun bilincine varalım.

 

Denizli yöresindeki sekiz üreticimizin birer şarabını etkinliğimizde tattık, tanıdık ve değerlendirdik. Tadım için beraber olduğumuz konuklarımızın soruları, şarap konusunda akıllardaki pek çok sorunun da cevaplanmasına fırsat verdi.

 

Bağ Rotaları Şarap Tadımı hem şarap severlerin üreticileri ve üzümleri daha yakından tanımasını sağlıyor hem de bizim yöresel değişim ve gelişmeleri daha yakından takip etmemizi zorunlu kılıyor. Biz de böylelikle gecikmeden şarap menümüzü güncellemiş oluyoruz. Yani katılanların da biz ev sahiplerinin de kazançlı çıktığı bir çalışma oluyor tadım etkinliklerimiz.

 

Bir sonraki etkinliğimizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bağ Rotasını takip edeceğiz. Rotayı Antakya’dan başlatıyoruz, şaşırmayın.

Katerina Monroe
Katerina Monroe

@katerinam •  More Posts by Katerina

Congratulations on the award, it's well deserved! You guys definitely know what you're doing. Looking forward to my next visit to the winery!