Wayana’da İkinci Tadım Etkinliği: Trakya Şarapları

W a y a n a d a İ k i n c i T a d ı m E t k i n l i ğ i : T r a k y a Ş a r a p l a r ı

Facebook
Twitter
LinkedIn

Birincisini 9 Ekim Pazar günü yaptığımız tadım etkinliklerimizin ikincisini 23 Ekim Pazar günü tek seans olarak gerçekleştirdik. ‘Trakya Bağ Rotası Şarap Tadımı’ adını verdiğimiz etkinlikte Trakyalı 8 üreticinin 8 şarabını konuklarımızla birlikte tattık, tanıdık.

 

Şaraplara eşlik eden zengin tadımlık tabağı ve şarap notlarını almaları için hazırlanan Tadım Kitapçığı konuklarımızı çok şaşırttı.

 

Yaklaşık iki saat süren etkinlik sonunda kişisel tercihlere göre en çok beğenilen şarapları oyladık ve konuklarımızı uğurladık.

 

Bu serinin üçüncü etkinliği ‘Kapadokya ve İç Anadolu Bağ Rotası Şarap Tadımı’ olarak 13 Kasım 2022 Pazar günü 15-17 arası yapılacak.

 

İlgilenen konuklarımızı bekliyoruz.

Katerina Monroe
Katerina Monroe

@katerinam •  More Posts by Katerina

Congratulations on the award, it's well deserved! You guys definitely know what you're doing. Looking forward to my next visit to the winery!